# شرایط_زندگی

موفقیت در زندگی

فقط در صورتیکه بدانی چطور زندگی کنی                    مهم این نیست که قشنگ باشیقشنگ این است که مهم باشی !                                                                             حتی برای یک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید